Plastik malzemeler toplum içinde en çok kullanılan maddelerdir. Kullanım amaçları tamamlandıktan sonra bir atık haline gelirler. Doğaya verdiği zararlar bilinmesine rağmen insanlar tarafından caddelere, sokaklara, ormanlık alanlara bırakılırlar. Doğada çözünerek yok olma süreleri 400 yıl kadardır. Doğa kirliliğinin önüne geçebilmek için çalışmalara devam edilmektedir.

Çevre kirliliği konusundaki insanları bilinçlendirme çabaları hızla sürdürülürken, diğer bir yandan geri dönüşüm tesislerinin faaliyetleri sürmekte ve yeni tesislerin açıldığı görülmektedir. Bu tesislerde bulunan makine ve teçhizatlar sayesinde hurda plastik niteliği taşıyan atıklar geri dönüştürülebilmektedir. Dönüştürülen atıklardan hammadde üretimi sağlandıkça kaynakların doğru kullanımı noktasında ekonomik bir atılım ortaya çıkar.

Geri dönüşüm sektörü günden güne gelişmeye devam ederken sektörün içinde mikro bir ekonomi dönmektedir. İkinci el atıklar işletme tarafından satın alınarak hurdacıya para kazandırır. Hurdacı ise bu atıkları insanlardan satın almaktadır. Bazı atıkları ise atıldıkları yerden toplar. Böylece her kesimin karlı çıkmasını sağlayan bir iş döngüsü ortaya çıkmaktadır.

Pet Şişe Geri Dönüşüm Fiyatları

Plastik pet şişeler yoğun olarak kullanılan ürünlerdir. Atık durumuna geçtiklerinde insanlar için görevleri sona erer. Ancak uygun şartlarda toplanan ve değerlendirilen plastik atıklar aslında bir hammadde niteliği taşır. Bu nitelik pet şişe geri dönüşüm sektörünün ekonomisini oluşturur. Plastik fiyatları piyasanın durumunda göre değişim gösterse de şu an belirli bir seviyede seyretmektedir.

Pet şişe hurda fiyatları hakkında çok sayıda soru sorulmaktadır. Fiyatlandırmayı belirleyen koşullar lokal olabileceği gibi daha geniş çapta ortaya çıkabilir. Her geri dönüşüm tesisinin kendi fiyatlarını belirleme durumu söz konusudur. İşletmeler makine, teçhizat, enerji ve personel giderlerini bir bütçe içinde değerlendirerek fiyat politikalarını belirlerler.

Bir örnekle durumu özetleyecek olursak; tonuna 1500 TL fiyat biçilen boş pet şişeler, kilo bazında 1,5 TL fiyatında olacaktır. Ancak bir tonluk atık rezervine sahip olabilmek için hummalı bir çalışma içine girmek gerekecektir. Bu nedenle hurda işi yapan kişiler topladıkları atıkları depolamakta, sonrasında toplu olarak geri dönüşüm tesisine satmaktadır. 100 kilo ve üzerinde alım kabul eden işletmeler de bulunmaktadır. Bazı işletmelerde bu sınır 50 kilo olarak belirlenmiştir.

Atık maddenin niteliğine göre fiyat değişebilir. Elektronik, kâğıt, kablo gibi hurda atıklarda ton başına farklı fiyatlar verilir. Aynı durum şişe ve alüminyum atıklar için de geçerlidir. Alüminyum meşrubat kutusunun tonu 5000 TL iken, plastik şişenin tonu 1500 TL olabilir. Fiyatlandırmadaki farkın nedeni atığın kullanım alanlarına göre farklı hammaddelerden oluşmasıdır.

Geri Dönüşüm Tesisi Kurmak

Plastik hurda fiyatlarından söz ederken girişimciler için geri dönüşüm tesisi kurma konusunda hizmetlerimizden yararlanabileceklerini belirtmek isteriz. Talep edilen makinelerin üretiminde ve sistemin kurulumunda hizmet sağlamaktayız. Web sitemizde bulunan iletişim numarasından bizimle iletişime geçerek geri dönüşüm hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

İlgili Ürünler
Randevunuzu hemen almak için WhatsApp’la ya da Bizi arayarak iletişime geçin..
Bilgi İste