Plastikler oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan, ucuz, kolay şekillendirilebilen ve dayanıklı malzemelerdir. Bu sebeple de plastik üretim hacmi geçtiğimiz 60 yılda hızlı bir büyüme yaşamıştır. Maalesef plastiklerin kullanım alanının artması bazı ciddi problemleri de beraberinde getirir. Bu problemlerin en aza indirilmesi için plastikleri geri dönüşümleri yapılmalıdır.

Plastik sektörü içerisinde gerçekleştirilen geri dönüşüm işlemi ile birlikte imha edilmesi gereken madde miktarı, petrol kullanımı ve karbondioksit emisyonu azalacaktır.

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler plastiklerin ve diğer atık malzemelerin geri dönüştürülmesinde yeni fırsatlar sunar. Plastik geri dönüşümünde zorluklar ve fırsatlar her zaman incelenmeli ve geri dönüşümün arttırılması için gerekli olan çalışmalar aksatılmadan hayata geçirilmelidir.

Atık Yönetiminde Atılabilecek Adımlar

Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde kentsel katı atık miktarlarının kontrol altına alınabilmesi adına atıkların toplanması ve sonrasında toplanan atıkların yakılarak bundan enerji üretilmesi gibi atık yönetimi konularına her zaman öncelik verilmektedir. 2020 senesinde kişi başına düşen yıllık atık 680 kg. seviyesindedir. Bu yüksek miktardaki atık malzemelerin değerlendirilmesi son derece önemlidir.

Atıkların Yakılması ve Enerji Korunumu

Plastik atıkları yakmak birçok farklı fayda sağlarken çöp sahası ihtiyacının azalması bunun ilk sırasında yer almaktadır. Ancak yakma işlemi sırasında zehirli gazların atmosfere salınıyor olması da endişe verici bir durumdur.

Halojenli katkı maddeleri ve PVC atık plastik maddelerin içinde karışmış bir haldedir. Bu ürünlerin yakılması sonrasında atmosfere furanlar, poliklorobifeniller ve dioksin yayılımı söz konusu olmaktadır.

Atıkların Azaltılması

Doğadaki atık plastik madde miktarını azaltmanın tek yolu geri dönüşüm değildir. Ülkemizin yıllık geri dönüştürülen plastik miktarının diğer bir ülkeden daha fazla olması bizim bu konuda başarılı olduğumuzu göstermez. Çünkü diğer ülkede plastik kullanımı ve atık madde oluşumu çok daha az seviyede olduğu için geri dönüşüm miktarı az olabilmektedir. Bu da daha doğru bir hamle olacaktır.

Plastik Ambalajların Tekrardan Kullanımı

Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda geri alım ve doldurma işlemleri için özel bir düzen kurulmuştur. Cam şişelere ek olarak pet şişelerde de geri dönüşüm işlemleri uygulanmaktadır. Plastik ambalajların tekrardan kullanımı geri dönüşüm işlemlerine nazaran çok daha doğru bir hamle olarak gösterilebilir. Maliyet çok daha düşük olduğundan daha iyi bir tercih olacaktır.

Ambalajların bazen geri dönüşüm süreçlerine katılması da zor olur. İnsanlar tüm plastik malzemelerin geri dönüştürülebileceğini düşünürler. Ancak plastik torbalar geri dönüştürülemeyen ürünlerden yalnızca bir tanesidir. Bu sebeple de plastik ambalajların tekrardan kullanılması son derece önemli olur.

Plastik Geri Dönüşümü

Atık malzemelerin yönetiminde atılabilecek olan adımların sonuncusu geri dönüşümdür. Plastik malzemeler belli işlemlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi sayesinde geri dönüştürülebilmektedir.

Cam ve metal malzemeler ne kadar geri dönüştürülürse dönüştürülsün tekrar kullanılabilir.  Ancak plastik ürünler böyle bir durum söz konusu olmaz. Çünkü plastik geri dönüşümü malzeme kalitesinde düşüşlere sebep olmaktadır. Genel yapısı itibariyle de çok kaliteli bir malzeme olmayan plastik, geri dönüşüm işleminden sonra kullanımı zor olan bir malzemeye dönüşür.

Plastik geri dönüşüm işlemleri 1-2 defa gerçekleşebilmektedir. Hiç geri dönüşüme uğramamış olan plastiklerden üretilen ürünler bellidir. Eğer bir plastik malzeme 1 defa geri dönüşüm işlemine maruz kalmışsa tekrardan bu ürünlerin imalatında kullanılamaz. Daha düşük kaliteye sahip olan farklı ürünlerde kullanılması gerekli olacaktır.

İnan Plastik Makinaları olarak firmamız plastiklerin sağlıklı bir şekilde geri dönüşümü için muhteşem makinalar tasarlarken geri dönüşümde yaşanan kalite kaybının minimum seviyede olmasını sağlamaktadır.

Plastik Geri Dönüşüm Sistemlerinin Oluşturulması

Plastik malzemeler çeşitli şekillerde geri dönüştürülebilir. Geri dönüşüm işleminin çok kolay bir şekilde tamamlanması ambalaj tasarımına, polimerin türüne ve ürünün şekline bağlıdır. Tek tür polimerden oluşan plastik kaplar son derece kolay bir ve ekonomik bir şekilde geri dönüştürülebilir. Ancak çok katmanlı polimerlerin geri dönüştürülmesi çok daha maliyetli olacaktır.

PE, PP ve PET de dahil olmak üzere tüm termoplastik malzemelerin mekanik geri dönüşüm potansiyeli son derece yüksektir. Epoksi reçineleri ya da doymamış polyester mekanik olarak geri dönüştürülemez. Bu malzemelerin yalnızca boyutları küçültülebilir veya toz haline getirilerek dolgu malzemesi şeklinde kullanımı söz konusu olabilir.

Geri dönüşüm sistemleri oluşturulurken plastiklerin toplanması, türlerine göre ayrılması ve geri dönüşüm işlemleri için uygun bir hale getirilmesi gerekmektedir. Bütün bu işlemlerde makinalardan yardım alınırken İnan Plastik Makinaları olarak bizler ülkemizin her noktasında makine ihtiyacını karşılamaktayız.

Plastiklerin geri dönüşümü için gerekli olan makinaların tamamına firmamızdan ulaşmanız mümkün olacaktır.

Plastik Toplama Aşaması

Plastik atıklarda toplama aşaması en önemli aşamalardan bir tanesidir. Geri dönüşümün başlangıç aşaması olarak kabul edilir ve burada kullanıcılara çok büyük sorumluluklar düşer. Geri dönüşüm merkezleri gerekli olan plastik malzemeleri kendi imkânlarıyla toplayabilirken kullanıcıların iadesi ile de elde edebilmektedir.

Plastik malzemeleri kullanan ve sonrasında atık olarak ayıran kişiler diğer tüm çöplerle bu plastik malzemeleri aynı yere atmak yerine özel dönüşüm alanlarına atması gerekir. Ancak toplumda bu bilinç yeterli kadar oluşmadığı için plastiklerin büyük bir kısmı diğer atık malzemelerin içerisine karışmaktadır.

Bazı devletler plastik malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması sayesinde ciddi depozitolar öderler. Plastikleri geri dönüşüm kısmına atan kişilerin vergi indirimi aldığı devletler bulunmaktadır. Her iade edilen plastik malzeme için çok yüksek seviyelerde olmayan vergi iade hakları elde edilebilir. Bu durum insanların sürekli olarak plastik atıkları özel alanlara iade etmesi anlamına gelecektir.

Plastik Ayıklama Aşaması

Farklı şekillerde toplanan atık plastiklerin geri dönüştürülmeden önce ayrıştırılması gerekmektedir. Geri dönüşüm sonrasında bu malzemeler hammadde olarak kullanılacağından belirli bir kalite standardının ya da fiziksel özelliğin yakalanması gerekli olur.

Ayıklama işlemleri elle yapılabiliyor olsa da bu işlem ciddi bir zaman ve para kaybı anlamına gelir. Bu işlem firmamız tarafından üretilen makinalar sayesinde yapılmaktadır. Üretilen makinalar ilk olarak plastik atıkları şekline göre ayırmaktadır. Geri dönüşümü mümkün olan malzemeler bu şekilde birbirlerinden ayrılmış olurlar.

Aynı türdeki ürünler de kendi içerisinde çeşitlere ayrılır. Geri dönüşüm alanındaki pet şişeler çok farklı renklere sahip olabilirler. Genellikle şeffaf renkte olan plastik şişler yeşil renkte de üretilebilir. Bu durumda firmamız tarafından üretilen makinalar yardımıyla ayırma işlemleri renge göre gerçekleşecektir.

Boyut Küçültme Aşaması

Plastiklerin tekrardan kullanılabilmesi için küçük parçalar haline getirilmesi gerekli olmaktadır. İnan Plastik Makinaları tarafından üretilen parçalama makinaları bu işi kusursuz bir şekilde gerçekleştirebilir. Geri dönüşüm hattına sokulan plastik ürünler istenen boyutlara indirilecek ve kullanıma hazır bir hale gelecektir.

Plastiklerin özelliklerine göre parçalama işlemi sonucunda ortaya çıkacak olan ürünler de değişkenlik gösterir. Bazı plastik ürünler pul boyutlarına kadar parçalanırlar. Bazıları ise çok daha küçük parçalara ayrılabilmektedirler. Bir yandan parçalanacak olan plastiğin türü bir yandan da sonrasında kullanım şekli parçalama işleminin genel hatlarına karar verilmesini sağlar.

Firmamız tarafından üretilen parçalama makinaları tek bir şekilde karşınıza çıkmaz. İhtiyaçlarınıza en uygun hizmeti sunacak parçalama makinesini seçme şansınız olacaktır.

Yıkama Aşaması

Plastiklerin küçük parçalara ayrılması kullanıma hazır bir hale geldiği anlamına gelmez. Plastiklerin yıkanması da şart koşulmaktadır. Plastik malzemelerde yemek atıklarına çok sık rastlanmaktadır. Bazen plastiğin içerisinde yiyeceğin sunulması bazen de çöp alanlarında yemek artıklarının bulaşması sebebiyle plastikler kirlenir. Bu şekilde kullanıma uygun olmadığı için özel olarak yıkanmalıdır.

Yıkama işlemleri dendiğinde tabi ki akla ilk olarak su gelir. Özel temizleyicilerin suyun içerisine katılması ile elde edilen karışımlar plastiklerdeki yemek atıklarını başarılı bir şekilde temizleyecektir.

Plastik malzemelerin üzerinde kullanılan yapışkan kağıtların da geri dönüşüm öncesinde temizlenmesi gerekir. Kağıtların altında yapışkan bir yüzey oluşurken bu yüzeyin orijinal haline getirilmesi gerekli olacaktır. Tüm bu işlemler yıkama aşamasını oluşturur.

Son Dönemde Geri Dönüşüm Sektöründe Yaşanan Gelişmeler

Plastiklerin geri dönüştürülmesi ülkeler için son derece önemlidir. Bir yandan doğal yaşamın korunması bir yandan ekonomik açıdan giderlerin azaltılması adına plastiklerin geri dönüştürülmesinden yardım alınabilir.

Geri dönüşüm işlemlerine verilen önemin her sene artıyor olması bu alanda birçok farklı gelişmenin yaşanmasına sebep olmaktadır. Firmamız da bu gelişmelerin arasında önemli bir rol oynar.

Geri dönüşümde kullanılan makinaların yaşadığı gelişim direkt olarak sektörü etkilemektedir. Firmamız tarafından teknolojinin tüm imkânları kullanılarak hazırlanan makinalar ile birlikte muhteşem bir hizmet sunulmaktadır. Çok daha yüksek verim sunabilen makinalarımız ile her geçen gün daha fazla plastik malzeme geri dönüştürülmeye devam ediyor.

İlgili Ürünler
Randevunuzu hemen almak için WhatsApp’la ya da Bizi arayarak iletişime geçin..
Bilgi İste